محصولات شرکت
 
سيستم جامع مديريت اطلاعات فني(TDMS)

نرم افزار مديريت اطلاعات فني(TDMS) با هدف ايجاد يک بانك اطلاعاتي پويا با رويكرد ثبت و آرشيو اطلاعات بخش بالادستي صنایع و نيز اطلاعات فني شرکت طراحي و پياده سازي شده است. اين نرم افزار قابليت ورود داده و جستجوي سريع و پيشرفته را داشته و نيز داراي انعطاف کافي بوده و امكان توليد انواع گزارشات و نمودارهاي فني و مديريتي را دارا مي باشد. با استفاده از اين نرم افزار پس از ثبت كليه اطلاعات موجود اعم از آزمايشات، عمليات و مطالعات انجام شده و گزارشات مربوط به کلیه Object های دسته بندي شده بر اساس سطوح دسترسي تعيين شده براي كاربران در يک چرخه كاري(Work Flow) معرفي شده ذخيره مي شوند و كليه وقايع مربوط به فرآيندهاي توليد اطلاعات ثبت مي گردند که  بهره برداري و برداشت از اطلاعات نيز در سطوح دسترسي تعريف شده و مطمئن امکان پذير مي باشد. 
 • امكان پياده سازي اين نرم افزار در شبکه هاي اينترانت و يا اينترنت
 • امكان تعريف سطوح ساختار داده بدون محدوديت سطح
 • امكان تعريف سطح دسترسي براي هر سطح ساختار درختي نودهاي اطلاعاتي پويا
 • امكان تعريف و دسته بندي مكانهاي اطلاعاتي بدون محدوديت
 • امكان تعريف پارامتر(فيلد) براي هر مكان اطلاعاتي بدون محدوديت
 • امكان تعريف انواع فهرست و ليستهاي پايه جهت استفاده در تعاريف پارامترها
 • امكان تعريف انواع داده هاي يك مكان اطلاعاتي بدون محدوديت
 • امكان دريافت اطلاعات جهت بارگذاري با فرمت هاي xls 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات و پيوستهاي هر داده
 • امكان گروهبندي داده هاي آرشيو شده و ذخيره ايمن داده ها
 • امكان آرشيو نمودن الگوهاي رقومي مورد استفاده در سيستم TDMS
 • امكان تعريف انواع مكانهاي استقرار و نصب تجهيزات بصورت درختواره بدون محدوديت
 • امكان نسبت دادن اطلاعات تعريف شده در ساختار داده به مكانهاي اطلاعاتي تعريف شده
 • امكان دريافت اطلاعات موقعيت جغرافيايي داده ها از سيستمهاي(GIS) و ايجاد ارتباط با آنها
 • قابليت بارگذاري كليه نقشه هاي رقومي در محيطهاي GIS و  AutoCad 
 • امكان نسبت دادن اطلاعات بانك TDMS به نقاط GIS و AutoCad  و نمايش آنها 
 • امكان نمايش اطلاعات جغرافيايي بارگذاري شده در سيستم، با امكانات نمايشي مشابه نرم افزار ARCGIS  و AutoCad  
 • امکان تعريف کليه چرخه هاي ثبت اطلاعات براي چرخه هاي فني که بين شركتهاي بهره برداري و مركز وجود دارد
 • امکان ثبت وقايع نگاري و عملکردي براي هر مكان اطلاعاتي
 • امکان ثبت لاگ شيت هاي بهره برداري و توليد هر ميدان ، چاه ، تجهيز و ...   
 • امکان ايجاد آرشيو فني به منظور ثبت کتابچه هاي فني ، استانداردها ، انواع  گزارشات ، نقشه هاي فني براي هر نود  اطلاعاتي ، تجهيز و ... 
 • امكان ارسال log sheet (وقايع و عملكرد) تعريف شده به نفر بالادست در يك چرخه كاري(Work Flow) جهت تاييد و امضاء الكترونيكي
 • امكان تهيه نمودارهاي تحليلي مختلف از log sheet ها(وقايع و عملكرد)  و ديگر بخشهاي سيستم
 • قابليت جستجو بصورت ساده ، پيشرفته و ترکيبي در كليه اقلام  بانك اطلاعاتي
 • امكان گزارش گيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين سيستم
 • امکان طراحي قالبهاي گزارشي توسط کليه کاربران و مدير سيستم بدون محدوديت
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 • امكان بروزرساني كليه ايستگاههاي كاري توسط فايل بروز شده نرم افزار از سرور به صورت خودکار